Antoni Català

Vista de Sitges

Sitges, 21 de novembre del 1891 - 13 de gener del 1978