Miklós Kocsár

Miklós Kocsár

Debrecen, Hongria, 21 de desembre de 1933