Georg Druschetzky

Vista àeria actual de la ciutat de Pchery

Pchery, Bohèmia, 7 d'abril de 1745 - Buda, 21 de juny de 1819