Jordi Alcaraz

Orgue de El Vendrell

Sant Feliu de Llobregat, 1943 - Barcelona, 11 de juny del 1985