Tommaso Albinoni

Tomaso Albinoni

Venècia, 8 de juny de 1671 - Venècia, 17 de gener de 1751