Francesc Valls

Vista de la catedral de Barcelona

Barcelona, ca. 1671 - 2 de febrer del 1747