Ruperto Chapí

Ruperto Chapí

Villena, 27 de març de 1851 - Madrid, 25 de març de 1909