Joan Baseya

Catedral de Vic
foto: Joan Perera

Mataró, segle XVII - ?

Joan BASEYA (+ Mataró, 2ª meitat del segle XVII). Des del 1679 va ser Organista de la Catedral de Vic, i, encara que amb dades molt poc concretes, igualment ho fou de Ripoll. De la seva activitat com a Compositor es conserven a la Biblioteca de Catalunya, en manuscrit, una Missa amb instruments i un Villancico. A la Revista Catalana de Música, Mn. Higini Anglès publicà l'any 1932, dos Tientos de gaytilla per a Orgue. L'afegit "de gaytilla" és degut a fer sonar la part solista del Tiento amb el registre de gayta de l'Orgue, imitant les ornamentacions pròpies d'aquest instrument. (Associació Musical de Mestres Directors / Vibracions, 147)