Carles Baguer

Oratori central de la Catedral de Barcelona. Carles Baguer en va ser organista i compositor.

Barcelona, març de 1768 - Barcelona, 29 de febrer de 1808

Conegut com a Carlets al seu temps, fou compositor i organista de la catedral de Barcelona. Rebé la seva formació musical del seu oncle, Francesc Mariner, compositor i organista de la catedral de Barcelona. Esdevingué organista suplent de la seu el 1786 i, en morir Mariner el 1789, el reemplaçà, fins al propi traspàs el 1808. Les seves interpretacions i improvisacions a l'orgue li donaren molt de nom, però la seva contribució més important recau en la seva tasca com a compositor. Alguns dels seus deixebles foren Mateu Ferrer (que substituí Baguer en el càrrec d'organista de la catedral), Ramon Carnicer (entre els anys 1806 i 1808) i, possiblement, Bernat Bertran. Rafael d'Amat i de Cortada, el Baró de Maldà, en el Calaix de sastre dóna notícia de la interpretació de diverses de les seves obres i de múltiples aparicions seves interpretant o improvisant, i esmenta una picabaralla que tingueren Baguer, organista, i Francesc Queralt, mestre de capella de la catedral de Barcelona, per veure qui interpretava l'oratori del Divendres de Passió del 1796. Encara que Carles Baguer rebé les ordes sagrades, renuncià a l'estat eclesiàstic el 1801. Morí el 1808, el mateix dia que les tropes franceses ocuparen la Ciutadella i Montjuïc.