Manuel de Falla

Manuel de Falla - Victoria Station - Londres 1927

Cadis, 23 de novembre de 1876 - Alta Gracia, Argentina, 14 de novembre de 1946

Manuel de Falla y Matheu va ser un compositor espanyol de música clàssica. Amb els catalans Isaac Albéniz i Enric Granados seria el tercer de la gran trilogia del nacionalisme musical espanyol. També va ser un dels primers compositors d'aquesta tradició que es va donar a conèixer a tota Europa i Amèrica, superant l'aïllament de la música hispana des del segle 18. Format a Madrid amb Felip Pedrell i posteriorment a París amb Paul Dukas, la seva producció palesa tant la influència de les arrels musicals hispàniques com la de la música francesa i les avantguardes europees. Va compondre ballet: "El amor brujo" i "El sombrero de tres picos"; òpera: "La vida breve" i "El retablo de Maese Pedro"; i música instrumental, entre la que cal destacar la "Fantasia bètica" per a piano i el Concert per a clavecí. La seva obra per a piano i orquestra "Noches en los jardines de España" és pròxima a l'estètica impressionista. Va deixar inacabada la seva cantata escènica "Atlàntida", basada en el poema de Jacint Verdaguer, conclosa posteriorment pel seu deixeble Ernesto Halffter. Després de la Guerra Civil Espanyola Manuel de Falla va autoexiliar-se a l'Argentina, on va morir l'any 1946.