Alban Berg

Com es pronuncia
Alban Berg

Viena, 9 de febrer de 1885 - Viena, 24 de desembre de 1935