Francisco Correa de Arauxo

Francisco Correa de Arauxo

Sevilla, 17 de swetembre de 1584 (bateig) - Segovia, 31 d'octubre de 1654