Sebastián Aguilera

"Copa d'aigua i una rosa al damunt d'un plat de plata" - Francisco de Zurbarán (1630)

batejat el 15 d'agost de 1561 a Saragossa - Saragossa, 16 de desembre de 1627