Jordi Sabatés

Jordi Sabatés

Barcelona, 23 d'octubre de 1948