Lluís del Milà

Retrat del Rei Joao III de Portugal - Cristovao Lopes (1545)

València, c. 1500 - València, c. 1561

Poeta i músic a la cort de València, va ser un excel·lent compositor i intèrpret de viola de mà. Va treballar al servei del rei Ferran d'Aragó, el Duc de Calàbria i el rei Joan 3r de Portugal. El 1536 va publicar la seva obra didàctica més important, el "Libro de música de vihuela de mano intitulado El Maestro". Era el primer llibre que es publicava a Espanya amb tabulatura impresa i inclou diverses seccions de música vocal i instrumental. Consta de dues parts: la primera és un mètode d'introducció per a tocar la viola de mà i conté quaranta fantasies, quatre tientos i sis pavanes; en la segona figuren sis villancicos en castellà i altres en portuguès, quatre romanços antics i sis sonets en italià. Com a peculiaritat, no hi ha en el recull cap glossa d'altres autors, com era costum a l'època. En aquesta col·lecció inicià l'art de la variació en escriure diferents acompanyaments per a un mateix villancico. Hom el coneix també sota la forma castellanitzada de Luis de Milán.